Wat is duurzaam investeren?

Duurzaam investeren is een belangrijk onderdeel geworden van de financiële wereld. Het doel hiervan is om geld te investeren in bedrijven of beleggingen die een positief effect hebben op het milieu en maatschappij. Duurzame beleggingen zijn een manier om mensen ertoe te bewegen dat wat ze investeren verantwoord en milieuvriendelijk is.

Duurzaam investeren is het investeringsproces dat gericht is op het bevorderen van financiële prestaties samen met positieve maatschappelijke impact. Het is het fundament om langdurige waardecreatie te realiseren voor beleggers in een duurzame wereld. Groeikansen worden belangrijker en daarom streeft het duurzame beleggen ernaar om zowel financiële waarde als maatschappelijk rendement te creëren. Hiermee worden schadelijke of zelfs onethische investeringen buiten schot gehouden, zoals het investeren in bedrijven die slecht presteren of bedrijven die onder druk staan vanwege hun lage milieuprestaties of slecht ethische beleid. Hierdoor weten beleggers dat er duurzaam wordt geïnvesteerd in bedrijven die verantwoord handelen en dat hun geld goed besteed is.

Waarom duurzaam investeren interessant is

Er is een groeiende belangstelling voor duurzaam investeren en veel investeerders investeren nu in duurzame beleggingen omdat zij zien dat het rendement van hun investeringen kan verbeteren. Er zijn verschillende redenen waarom duurzaam investeren belangrijk en interessant is.

Ten eerste biedt duurzaam investeren de kans om verminderde financiële risico’s te lopen. Door te investeren in bedrijven die verantwoord en met respect voor milieu en maatschappij omgaan met hun acties, hebben beleggers minder risico en kunnen zij een betere financieel rendement behalen. Bovendien helpt het investeringen in duurzame beleggingen om de financiële prestaties te verbeteren, omdat bedrijven die verantwoordelijk handelen minder kans lopen op boetes door autoriteiten omdat zij overtredingen hebben gemaakt.

Ten tweede is duurzaam investeren interessant omdat het helpt bij het verminderen van milieurisico’s. Bedrijven die duurzaam beleggen, doen dit door te investeren in bedrijven die duurzaamheid vooropzetten. Dit helpt de milieurisico’s te verminderen. Door te investeren in bedrijven die hun activiteiten verantwoordelijk uitvoeren, verminderen investeerders ook hun milieurisico’s, omdat zij minder risico’s lopen met hun investeringen als zij verantwoordelijk beleggen.

Ten derde wordt duurzaam investeren als interessanter gezien omdat het tegemoet komt aan de wensen van de belegger. Zeker op de lange termijn, zoeken beleggers steeds meer naar manieren om hun geld te investeren in bedrijven waarvan zij geloven dat het de wereld een beetje beter maakt. Hierbij kijkend naar reisbedrijven die groene energiebronnen gebruiken, mijnbedrijven die gebruik maken van recyclen en plantages die duurzaam timmeren. Zo investeert een belegger niet alleen in het financiële maar ook in het milieu.

Hoe duurzaam beleggen?

Er zijn verschillende manieren om te investeren in duurzame activa. Investeerders kunnen verschillende beleggingsstrategieën volgen om hun doelen te halen. De meest populaire zijn screenen, ESG-scorebepaling, thematisch beleggen en impact investing.

Screening is een techniek waarbij een belegger bepaalt welke bedrijven hij wel of niet mag investeren. De belegger houdt rekening met verschillende factoren zoals milieu, corporate governance en sociale aspecten. Dit is een goede manier om te voorkomen dat je investeert in bedrijven die slecht presteren in termen van milieu of maatschappelijk verantwoordelijkheid. Beleggers kunnen ook kiezen voor ESG-scorebepaling waarbij de bedrijven die de hoogste Environment, Social en Governance-scores hebben worden beoordeeld als de beste beleggingen.

Thematisch beleggen is ook een veelgebruikte strategie in duurzaam beleggen. Hierbij wordt geëvalueerd welke sectoren of bedrijven de grootste verantwoordelijkheid dragen voor het oplossen van een maatschappelijk of milieuprobleem. Impact investing is een andere veelgebruikte strategie om duurzaam te investeren. Hierbij investeert een belegger geld in bedrijven die een reële verbetering in de levensomstandigheden creëren, zoals bedrijven die in ontwikkelingslanden duurzame landentechnologie aanbieden. Door dit soort beleggingen te verrichten, investeert een belegger niet alleen om financiele winstrimpels te behalen, maar ook om zijn sociale en milieudoelstellingen te bereiken.

Conclusie

Duurzaam investeren is een belangrijk onderdeel geworden van onze financiële dienstverlening. Door duurzaam te investeren, kunnen beleggers verantwoorde vermogensbeheerprestaties leveren, terwijl ze gelijktijdig hun milieurisico’s verminderen. Er zijn veel manieren om te investeren in duurzame activa en of een belegger kiest voor de screening methode, ESG-scorebepaling, thematisch beleggen of impact investing, het belang van duurzaam investeren is onmiskenbaar. De toekomstige generaties zal dankbaar zijn dat men zich verantwoordelijk voelt voor hun financiële beleggingen. Duurzaam investeren is niet alleen goed voor de planet, maar ook voor de portemonnee van investeerders.

Plaats een reactie